Claudia

Claudia is al vele jaren werkzaam met het jonge kind. Sinds maart 2022 is ze hij team van de Maan komen versterken op de maandag en donderdag.

” In het verre verleden begonnen als Z-verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Nadat ik daar een aantal jaren werkzaam ben geweest, heb ik de overstap gemaakt naar het werken met het jonge kind. De combi werk en privé waren zo beter op elkaar afgestemd. Veelal gewerkt met kinderen met een allochtone achtergrond en binnen de Voor Vroeg Schoolse Educatie (VVE) lag de nadruk op het taalaspect en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Onlangs heb ik ook nog de opleiding tot kindercoach afgerond als bevestiging voor mijn passie voor het ( jonge) kind en zijn belevingswereld. Het werken met het jonge kind geeft mij energie. Hun onbevangenheid, ontdekkingsdrang en nieuwsgierigheid naar de wereld vind ik heerlijk om te zien en te ervaren. Ik vind het mooi en waardevol om hun in dit proces zo goed mogelijk  te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Kinderen verrassen je en dat maakt iedere werkdag anders. Dat onvoorspelbare biedt mij uitdaging en daar houd ik wel van. Dat ieder kind uniek is, kan ik alleen maar beamen na 14 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de voorschoolse educatie. Geen enkel kind is met een ander kind te vergelijken. Ieder kind leert op zijn eigen manier en tempo. Het is aan mij, als pedagogisch medewerker, om het kind hierin te ondersteunen, daar waar nodig is. En nu, na jaren bij een grote organisatie te hebben gewerkt, heb ik bewust gekozen voor een kleinschalige organisatie”.