PLAATSING

Voor een plekje op een van onze babygroepen hebben we op dit moment te maken met een wachtlijst van ca een jaar jaar vanaf inschrijving, maar dit is slechts een indicatie. Op dit moment hebben we te maken met veel inschrijvingen van broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen. Zij krijgen voorrang op de wachtlijst en hierdoor zijn de plaatsingsmogelijkheden op de babygroepen bij ons momenteel beperkt. Flexibiliteit vergoot de kans op plaatsing. De maandag, dinsdag en donderdag zijn zeer geliefde dagen en plaatsing op deze dagen is lastig. We adviseren ouders zich zo snel mogelijk in te schrijven, maar uiterlijk na de eerste echo om de kans op plaatsing te vergroten. Het is niet mogelijk om 1 dag opvang af te nemen. Kikeboo biedt enkel opvang aan voor minimaal 2 dagen.

Op de peutergroepen groepen hebben we ook te maken met een wachtlijst, maar daar hangt het van de voorkeur van dagen af of er mogelijkheden zijn.

Mocht je op zoek zijn naar een plek op korte termijn dan vragen we je om telefonisch of via de mail contact met ons op te nemen, dan kunnen we je meer informatie geven over een eventuele mogelijkheid.

Plaatsing geschiedt op basis van expliciete criteria.
Daarnaast worden in volgorde van behandeling de volgende voorrangscriteria gehanteerd:

                    • Kinderen van medewerkers.
                    • Broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen.
                    • Uitbreiding van dagen van reeds geplaatste kinderen.
                    • Wisseling van dagen van reeds geplaatste kinderen.
                    • Nieuwe aanmeldingen.

We moeten bij de plaatsing rekening houden met een evenwichtige leeftijdsopbouw in onze groepen. Zo bestaat de kans dat een kind dat later aangemeld is, toch eerder wordt geplaatst. Kinderdagverblijf Kikeboo maakt uiteraard geen onderscheid tussen etnische achtergrond, sekse, seksuele geaardheid, handicaps of levensbeschouwing.

Via het inschrijfformulier op deze website kunnen kindjes worden ingeschreven voor een plek op het kinderdagverblijf. Op het moment dat Kikeboo het inschrijfformulier heeft ontvangen, worden jullie automatisch op onze wachtlijst geplaatst. Een inschrijving geeft niet automatisch recht op een plekje. We kunnen helaas niet al onze ouders op de hoogte houden van de wachttijd. Enkel bij een plaatsingsmogelijkheid zullen we contact opnemen via de mail.

Als je kindje bij ons geplaatst wordt, zal er €25,- aan administratiekosten gefactureerd op de eerste factuur voor de kosten van de kinderopvang. Daarentegen vragen wij geen inschrijfgeld voor een plekje op onze wachtlijst. Aangezien we een opzegtermijn van één maand hanteren, kunnen we de exacte planning soms pas een maand van tevoren definitief maken.

Heb je nog vragen over de plaatsing dan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Bel met 030- 268 41 73 of mail naar kinderdagverblijf@kikeboo.nl.