RUILDAG OF EXTRA DAG

Natuurlijk kan het voorkomen dat jullie je kind eens op een andere dag willen brengen dan op één van de dagen dat je kindje normaal gesproken komt. Er zijn dan drie mogelijkheden.

De eerste is dat er in dezelfde week een dag geruild wordt. Dit betekent dat een dag waarop een kind normaal gesproken komt, omgeruild wordt voor een andere dag die week. Bijvoorbeeld de maandag in plaats van de gebruikelijke dinsdag. Dit kan uiteraard alleen als de groepsgrootte het toelaat.

De tweede mogelijkheid is dat een extra dag wordt aangevraagd. Elk kindje krijgt bij een x aantal extra dagen (dit aantal is afhankelijk van het aantal vaste dagen op contract). Op elk gewenst moment kunnen deze dagen kosteloos gebruikt worden, mits de groepsgrootte dat uiteraard toelaat. Op deze manier bieden wij ouders de mogelijkheid om dagen te compenseren, die door vakanties of door andere oorzaken gemist worden. De dagen zijn 1 jaar in te zetten, namelijk van 1 januari t/m 31 december. Niet gebruikte dagen vervallen op 31 december. Uiteraard kunnen deze dagen ook alleen als de groepsgrootte het toelaat.

De derde optie wordt alleen gebruikt als de extra dagen gedurende het jaar op zijn. Als jullie dan gebruik willen maken van een extra opvangdag, wordt deze bij de volgende factuur in rekening gebracht. Op de extra dag vul je op de groep een formulier in waarin je Kikeboo toestemming geeft het desbetreffende bedrag bij de volgende incasso van de rekening af te schrijven

Bij Kikeboo is het mogelijk om dergelijke aanvragen voor extra of ruildagen online uit te voeren. Ouders hebben een inlogcode voor ons online systeem (Niokids) waarop je de dagen kan doorgeven dat je kindje niet zal komen, door bijvoorbeeld vakantie, en je kan vervolgens direct een aanvraag doen om een andere dag te reserveren. Ouders krijgen hierna zo spoedig mogelijk bericht of de ruildag of extra dag mogelijk is.