PRIVACY DISCLAIMER

Kikeboo doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Kikeboo alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vanaf 25 mei 2018 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Deze regels zijn vastgelegd in een Europese verordening: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG heeft als uitgangspunt dat het voor natuurlijke personen een grondrecht is dat zij beschermd worden wanneer het gaat om de verwerking van hun persoonsgegevens. Wel is het zo dat de verwerking moet worden bekeken in het licht van de specifieke omstandigheden waardoor verwerking soms toch vóór bescherming gaat. Kikeboo heeft alles omschreven in het Privacy Reglement welke onderaan de pagina te vinden is.

Ondanks de zorg en aandacht die Kikeboo aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Kikeboo zorgt ervoor dat de informatie op deze site zo actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website van Kikeboo kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, of informatie in andere vorm, komen toe aan Kikeboo. De informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kikeboo.

Klik hier voor het Privacy reglement Kikeboo mei 2018