PRIVACY DISCLAIMER

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Kikeboo alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kikeboo houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Ondanks de zorg en aandacht die Kikeboo aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Kikeboo zorgt ervoor dat de informatie op deze site zo actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website van Kikeboo kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, of informatie in andere vorm, komen toe aan Kikeboo. De informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kikeboo.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden 2016.
Klik hier voor het Klachtenbeleid.